FINANCE Janovská

Životní pojištění

Daňové úlevy pokud doba pojištění trvá nejméně 5 let a nejméně do 60-ti let pojištěné osoby. Po splnění podmínkek lze uplatnit odpočet ze základu daně až 12000 Kč za rok.

Rizikové životní pojištění - pojištění pro případ smrti. Pojištění ve variantách s pevnou nebo klesající pojistnou částkou pro případ smrti.

Kapitálové životní pojištění - kombinace pojištění pro případ smrti a dožití. Pojistná částka pro případ dožití je garantovaná.

Důchodové životní pojištění - pro případ dožití. Hlavním posláním je pokrytí výpadku příjmů po skončení ekonomicky aktivní části života.

Univerzální životní pojištění - flexibilní Během trvání smlouvy lze provádět změny v nastavení pojistné částky pro případ smrti - zejména z důvodu čerpání úvěru.

Investiční životní pojištění O umístění kapitálové části pojištění rozhoduje pojistník. Část klientů dává přednost využít volby jedné z obvyklých strategií, tj. konzervativní, vyvážené nebo dynamické.

Životní pojištění lze doplnit dalšími druhy připojištění:

  • Úrazové pojištění dospělých a dětí
  • Pojištění pro případ trvalé invalidity
  • Pojištění závažných onemocnění
  • Nemocenské pojištění
  • Pojištění pro pobyt v nemocnici
  • Pojištění ztráty na výdělku