FINANCE Janovská

Penzijní připojištění

Státem podporované spoření pro vytvoření finančních rezerv.
Spoření se státním příspěvkem až 1800,- Kč za rok.
Po splnění podmínek lze uplatnit odpočet ze základu daně až 12.000,- Kč za rok.

Výplata po ukončení smlouvy je jednorázově nebo v pravidelných platbách.
Penzijní fondy dodržují konzervativní charakter investování.
Počet účastníků penzijního připojištění se každoročně zvyšuje, současně
se zvyšuje i hodnota majetku spravovaného penzijními fondy.